pubg mobile update

Fix Lag Pubg Mobile VN v45 240P-60FPS VÀ 720P-60FPS, giảm độ giật súng và bật scrope, giảm đồ họa..

FIX LAG PUBG MOBILE VN MỚI NHẤT, 0.17 VÀ CONFIG GIẢM FULL ĐỒ HỌA, MOD GÓC NHÌN THỨ 3, XÓA 1 SỐ ĐỒ PUBG MOBILE VN 0.17 FIX LAG V45– Tăng Tốc G…

Fix Lag Pubg Mobile VN v44 400P-60FPS VÀ 700P-60FPS, giảm độ giật súng và bật scrope, giảm đồ họa..

FIX LAG PUBG MOBILE VN MỚI NHẤT, 0.17 VÀ CONFIG GIẢM FULL ĐỒ HỌA, MOD GÓC NHÌN THỨ 3, XÓA 1 SỐ ĐỒ PUBG MOBILE VN 0.17 FIX LAG V44– Tăng Tốc G…

Fix Lag Pubg Mobile VN v43 1020P-60FPS VÀ 100P-60FPS, giảm độ giật súng và bật scrope, giảm đồ họa...

FIX LAG PUBG MOBILE VN MỚI NHẤT, 0.17 VÀ CONFIG GIẢM FULL ĐỒ HỌA, MOD GÓC NHÌN THỨ 3, XÓA 1 SỐ ĐỒ PUBG MOBILE VN 0.17 FIX LAG V43– Tăng Tốc G…

Fix Lag Pubg Mobile VN v42 620P-60FPS VÀ 360P-60FPS, giảm độ giật súng và bật scrope, giảm đồ họa...

FIX LAG PUBG MOBILE VN MỚI NHẤT, 0.17 VÀ CONFIG GIẢM FULL ĐỒ HỌA, MOD GÓC NHÌN THỨ 3, XÓA 1 SỐ ĐỒ PUBG MOBILE VN 0.17 FIX LAG V42– Tăng Tốc G…

CÁCH GIẢM LAG, GIẬT, OUT GAME, CONFIG 144P 40FPS PUBG MOBILE 0.16.0 V29 FILE NHẸ 70MB  @Riv Game ​

PUBG MOBILE VN 0.16.0 FIX LAG V29– Tăng Tốc Game, Ổn Định Khung Hình, Giảm Thiểu Giật Văng Game,...   12:00 24/12/2019 Riv Game   …
Oops!
It seems there is something wrong with your internet connection. Please connect to the internet and start browsing again.